Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Azbest - 2021

Data29/01/2021 - 07:49:00

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

 

Szanowni Państwo, informujemy o
rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie
wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu
pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi
na terenie województwa lubelskiego
"
, współfinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014
- 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021
r.

Realizacja projektu obejmować będzie
działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem
odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu
dobrowolnego przystąpienia do  Projektu.
Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a
zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności
azbestu


z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać
Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie
o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do
podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru
wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie
Gminy/Miasta oraz na stronie
http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby
zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają
wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób

z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności
od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w
ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie
województwa lubelskiego
" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może
decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz
jesteśmy dostępni również na facebooku:
https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu