Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy Włodawa

Data05/06/2018 - 05:34:45

URZĄD GMINY INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W DNIU 25 MAJA 2018 R. OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. (DZ.U. UE.L. 119 Z 04.05.2016) INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ URZĄD NIE BĘDA UDZIELANE TELEFONICZNIE.

ZGODNIE Z ART. 4 RODO: DANE OSOBOWE oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej(„osobie której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.


Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim Pani Marzena Pawlik. Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących w związku z przetwarzaniem Pani/Panu praw.
Dane kontaktowe:
◦ e-mail: [email protected];
◦ lub pisemnie na adres Administratora danych: Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa


ZałącznikRozmiar
Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy Włodawa.pdf55.95 KB
klauzula do monitoringu UG.pdf58.49 KB
Klauzula monitoring Jez.Białe.pdf96.41 KB
Klauzula informacyjna ewidencja ludności, PESEL.odt26.78 KB
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego.pdf77.68 KB